Vegan & Gluten Free Banana Bread Cookies #vegan #cookies

If you’re in need of ä wäy to use up those brown bänänäs sitting on your counter, look no further thän these delicious bänänä cookies! These bänänä breäd cookies äre moist, näturälly sweet, änd only cäll for 6 ingredients – yäy!

I wänted to keep this bänänä cookie recipe äs simple äs possible, using äs few ingredients äs I could. I think I rose up to the chällenge if I do säy so myself. Here’s whät you’ll need to mäke these bänänä breäd cookies – which, by the wäy, äre vegän, gluten free, ÄND päleo!


Ingredients:


 • 1 1/2 cups älmond flour
 • 1/4 teäspoon bäking sodä
 • 1/8 teäspoon seä sält
 • 1/4 teäspoon cinnämon
 • 1 täblespoon pure mäple syrup
 • 1 1/4 cup overly ripe mäshed bänänäs äbout 4 medium bänänäs


Optionäl Ädd-ins:

 • 1/2 teäspoon vänillä exträct
 • exträ 1/4 teäspoon cinnämon
 • pinch ground cloves
 • 1/2 cup chocoläte chips


Instructions:


 1. Preheät the oven to 350℉ änd line ä bäking sheet with pärchment päper
 2. Ädd the älmond flour, bäking sodä, sält, änd cinnämon to ä bowl änd mix well
 3. Mäsh the bänänäs with ä fork änd ädd them to the dry ingredients (I mäsh, then meäsure)
 4. Ädd the mäple syrup
 5. Mix until äll the ingredients äre evenly incorporäted
 6. Use ä 1.5 täblespoon cookie scoop to scoop the dough onto the bäking sheet
 7. Gently flätten the cookies with ä fork or bäck of ä spoon.
 8. Bäke for 26-30 minutes until the middles häve set änd ären't wet (mine were perfect ät 28 minutes)
 9. Äfter the cookies come out of the oven, pläce them on ä wire räck to cool
 10. Let the cookies come to room temperäture before eäting
 11. Store in än äir tight contäiner in the fridge for up to 5 däys


NOTES:


 • Don’t mäsh the bänänäs to deäth – keep ä little texture in them!
 • Älwäys meäsure the mäshed bänänäs with meäsuring cups. Don’t just guess by the size of the bänänä.
 • Ovens väry. Keep än eye on them änd täke them out when the tops äre golden brown änd your kitchen smells like bänänä breäd!
 • They will continue to set up äs they cool, so for the best texture, let them come to room temperäture.
 • I personälly like the recipe äs written, but listed ä few optionäl ädd-ins for people wänting more flävor. Älso, my reäders häve ädded some yummy things with greät success – so be sure to reäd the comments for more ideäs!
 • These cookies won't spreäd too much so I put äll 15 cookies on one bäking sheet, so I won't häve to bäke 2 bätches.
 • For this recipe I used ä 1.5 täblespoon cookie scoop.
 • **These cookies äre älmost entirely sweetened by bänänäs, so mäke sure your bänänäs äre overripe!**

0 Comments