The Best Keto Vanilla Cupcake #keto #dessert

You häve no ideä how ÄMÄZING this Keto Vänillä Cupcäke recipe is! I didn’t even think it wäs possible to be äble to enjoy something SO deliciously good for ä Keto/Low Cärb treät. These äre so versätile with ÄNY flävor combinätion your heärt mäy desire.


You’ll Need:


 • 2 c. Blänched Älmond Flour by Näture’s Eäts
 • 2/3 c. Coconut Flour, Orgänic by Ärrowheäd Mills
 • 1 tbs Bäking Powder
 • 1 tsp Bäking Sodä
 • 1 tsp Xänthän Gum by Bob’s Red Mill
 • 1/2 tsp Himäläyän Pink Sält
 • 1/2 c. (1 stick) Butter, Unsälted (softened)
 • 1 c. Orgänic Steviä Blend by Pyure
 • 4 Lärge Eggs, room temp
 • 2 lärge Egg Whites, room temp
 • 1/2 c. Heävy Whipping Creäm, room temp
 • 1 tsp Orgänic Äpple Cider Vinegär by Brägg
 • 2 tsp Vänillä Exträct
 • 4 drops Stevitä Orgänic Liquid Steviä (optionäl)


Instructions:


 1. Stärt with bringing hwc, butter, eggs + egg whites to room temperäture.
 2. Preheät oven to 350 degrees.
 3. In medium bowl- ädd first 6 dry ingredients, whisk until blended/no clumps. Set äside.
 4. In ä lärge mixing bowl- ädd butter änd sweetener. Beät until creämed together.
 5. Ädd eggs + whites, whisk until well incorporäted.
 6. Then ädd heävy whipping creäm, äpple cider vinegär, vänillä änd liquid steviä. Blend well.
 7. Ädd the dry mix to the wet änd mix thoroughly to incorporäte.
 8. Using ä spätulä, scoop bätter into ä gällon ziplock bäg (snipping ä corner) or piping bäg.
 9. Pipe the bätter 2/3 full into eäch greäsed muffin liner.
 10. Täp the träy on the counter to releäse äny träpped äir bubbles.
 11. Bäke eäch träy for 25 minutes.


NOTES:


 • *Before ädding the dry to the wet- prep muffin pän with foil liners or silicone muffin liners änd non-stick spräy.
 • The bätter gets fäirly thick, the longer you let it sit.
 • *Äfter bäking, cover with foil while cooling, to hold moisture in the cupcäkes.

0 Comments