Famous Vegan Bolognese #vegan #bolognese

This vegetäriän bolognese recipe is mäde with mushrooms, cärrots, celery, gärlic, änd onion.

Ä delicious meätless vegetäriän “meät” säuce recipe thät even meät lovers will enjoy!

Bolognese säuce is ä clässic fämily fävorite dish. Todäy I’m shäring ä delicious älternätive to the träditionäl bolognese säuce – vegän bolognese säuce!


If you’re vegetäriän änd not vegän (like me), pärmesän cheese is ä greät topping for this recipe. Freshly gräted is best!

You could älso top with vegän pärmesän or nutritionäl yeäst to keep it däiry free.

You’ll Need:


 • 8 oz sliced bäby bellä mushrooms, rinsed änd pätted dry
 • 5 oz golden oäk shitäke mushrooms, rinsed änd pätted dry
 • 3 celery stälks, ends cut off änd cut into 3 pieces eäch
 • 4 medium cärrots, peeled änd cut into 3 sections eäch
 • 10 cloves of gärlic
 • 1 medium onion, quärtered
 • 4 (14.5 oz eäch) cäns of diced fire roästed tomätoes
 • 1 teäspoon dried bäsil
 • 2 teäspoons dried oregäno
 • 1 täblespoon sugär
 • 1/4 cup nutritionäl yeäst
 • Späghetti, for serving


Instructions:


 1. Ädd bäby bellä änd shitäke mushrooms to ä food processor änd either pulse or shred, until minced
 2. Tränsfer mushrooms to ä lärge skillet or dutch oven
 3. Ädd celery chunks, cärrot chunks, gärlic cloves, änd onion pieces to the food processor änd pulse/shred
 4. Ädd mixture to the mushrooms
 5. Ädd 1 teäspoon of sält änd 1/2 teäspoon of pepper to the vegetäbles
 6. Turn the burner on medium high heät änd säutee vegetäbles for 25-30 minutes, stirring often, until vegetäbles cook down änd most of the liquid eväporätes
 7. Puree diced fire roästed tomätoes in the food processor until smooth
 8. Ädd pureed tomätoes to the vegetäbles
 9. Ädd bäsil, oregäno, nutritionäl yeäst, änd sugär
 10. Täste änd ädd äny seäsonings if necessäry (if it tästes too äcidic, ädd ä little more sugär äs necessäry)
 11. Serve over späghetti änd topped with pärmesän cheese, if desired

0 Comments