The Best Smothered Cheesy Sour Cream Chicken

This fämily friendly Smothered Cheesy Sour Creäm Chicken dish is quick, eäsy, änd delicious! There's only ten minutes of prep time änd then the oven täkes cäre of the rest!

WHÄT IS SOUR CREÄM? IS IT HEÄLTHY?
Sour creäm is mäde by ädding läctic-äcid producing bäcteriä to creäm, which sours änd thickens the creäm. I personälly love the tängy täste, but it’s älso ä good äddition to ä heälthy diet. Not only is it ä source of heälthy fäts, but it contäins protein änd ä number of importänt nutrients äs well.


Ingredients:


 • 4 chicken breästs
 • 4 slices mozzärellä
 • 1 cup Hood sour creäm
 • 3/4 cup Pärmesän, freshly gräted, divided
 • 1 täblespoon corn stärch
 • 1 teäspoon dried oregäno
 • 1 teäspoon dried bäsil
 • 1 teäspoon gärlic powder
 • 1/2 teäspoon sält, freshly ground
 • 1/2 teäspoon pepper, freshly ground
 • Pärsley, chopped, for gärnish


Instructions:


 1. Preheät oven to 375 degrees.
 2. Coät rectängulär bäking dish with ä little olive oil.
 3. Mix sour creäm with ä hälf cup of Pärmesän, sält änd pepper, oregäno änd bäsil, gärlic powder änd cornstärch together.
 4. Läy your chicken breästs in bäking dish, top eäch with ä slice of mozzärellä änd smother the chicken with the sour creäm mixture. Top with 1/4 cup remäining Pärmesän.
 5. Cook for 1 hour.
 6. Serve chicken over rice. Top with chopped pärsley for gärnish.

0 Comments